Alapítvány

Vas Megye Utánpótlás Vívásáért Közhasznú Alapítvány

9700 Szombathely, Bocskai krt. 8.

(Rövidített név: VUVI Közhasznú Alapítvány)

Kereskedelmi és Hitelbank Rt – 10201006-50279173-00000000

Adószám: 18895935-1-18